Cercador de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables
Girona / Gironès
Itinerari Curt Itinerari Mitjà Itinerari Llarg
Parc Urbà de Salut
Xarxa d'Itineraris Saludables
Xarxa Parcs
Per conèixer les dates de les properes dinamitzacions als Parcs Urbans de Salut de Girona et pots posar en contacte amb Estela Gómez: 677 028 414 / estelafisio28@gmail.com
Recomanacions dels Parcs Urbans de Salut
Fotografies de Girona
Dinamització Parc Urbà de Salut
Parc de Vista Alegre.
Dinamització Parc Urbà de Salut
Parc Vista Alegre.
Dinamització Parc Urbà de Salut
Dinamització del Parc Urbà de Salut de Sant Daniel del dia 13 de juny de 2012. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Parc Urbà de Salut de Girona
Parc de Vista Alegre
Parc Urbà de Salut de Girona
C/Monges (Sant Daniel)
Parc Urbà de Salut de Girona
Plaça C/ Ramon Llull (Pont Major)
Parc Urbà de Salut de Girona
Plaça Carrer Josep Amteller Viñas
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat al parc de de la plaça interior de les antigues escoles de Sant Daniel, celebrada el 19 de setembre de 2012. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat al parc de de la plaça interior de les antigues escoles de Sant Daniel, celebrada el 24 d'abril de 2013. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat al parc de de la plaça interior de les antigues escoles de Sant Daniel, celebrada el 12 de febrer de 2014. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat al parc de de la plaça interior de les antigues escoles de Sant Daniel, celebrada el 12 de novembre de 2014. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat al parc de de la plaça interior de les antigues escoles de Sant Daniel, celebrada el 8 d'abril de 2015. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat a la plaça carrer Josep Ametller Viñas, celebrada el 7 de novembre de 2015. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat a la plaça carrer Josep Ametller Viñas, celebrada el 20 de març de 2013. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat a la plaça carrer Josep Ametller Viñas, celebrada el 10 de desembre de 2014. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat a la plaça carrer Josep Ametller Viñas, celebrada el 8 d'abril de 2015. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat al parc de Vista Alegre, celebrada el 12 de febrer de 2014. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat al parc de Vista Alegre, celebrada el 11 de juny de 2014. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat al parc de Vista Alegre, celebrada el 7 de setembre de 2014. Font: Consell Comarcal del Gironès.
Dinamització al parc urbà de Girona
Dinamització al parc urbà de salut de Girona, situat al parc de Vista Alegre, celebrada el 4 de novembre de 2015. Font: Consell Comarcal del Gironès.

Un projecte de:

Amb la col·laboració de:

 
 
© 2011 Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona