Plafó d'informació general de la Xarxa d'Itineraris Saludables
Al plafó d’informació general trobaràs una descripció de la Xarxa d'Itineraris Saludables, del funcionament de la senyalística i de les recomanacions a seguir per utilitzar la xarxa.