Senyal de seguiment d'Itineraris Saludables
Els senyals petits d'Itinerari saludable t'indiquen el camí que has de seguir per continuar la Xarxa.