Manteniment de les piscines cobertes climatitzades 23/04/2020

La situació d'alarma sanitària declarada per la pandèmia de coronavirus ordena el tancament de les instal·lacions esportives. Aquesta situació s’ha prorrogat amb l’objectiu de minimitzar la mobilitat de la població i de no posar en risc el personal encarregat de manteniment.

El tancament de les piscines i de les seves instal·lacions pot portar a l’estancament de l’aigua, a l’alteració de la seva qualitat i a un increment del risc de proliferació de legionel·la en els circuits d’aigua calenta sanitària i d’hidromassatge. Per evitar-ho, es recomana adoptar les mesures següents (fruit del treball conjunt del Departament de Salut, del d'Esports, de les Diputacions catalanes i de l'Agència de Salut Pública de Barcelona):

Mesures durant el tancament de la instal·lació:

1.Aturar les calderes i els aparells de climatització de l'aire.
2.Aturar els sistemes d’escalfament i climatització de les piscines.
3.Tancar els subministraments d’aigua i gas.
4.Buidar acumuladors i els circuits de l'aigua calenta sanitària per evitar la proliferació de la legionel·losi.
5.Buidar vasos, dipòsits i circuits de recirculació i tractament (cal tenir cura de conservar en bon estat les sondes de clor, redox i pH i el sistema de desinfecció de l’aigua)
6.La instal·lació elèctrica només ha d'alimentar els sistemes de seguretat contra la intrusió, incendi i l'enllumenat d'emergència.


Els gestors de les piscines cobertes hauran d’avaluar si suposa un risc per a la salut del personal de manteniment mantenir en funcionament les instal·lacions durant aquest període de tancament, tenint en compte:


-En vasos de gran volum: si es disposade barrera tèrmica per cobrir la superfície de la làmina d'aigua i gestió tècnica amb telecomandament.


- Durada de l’estat d’alarma: mantenir-les en funcionament molt probablement suposarà una despesa superior a la de tornar a omplir i escalfar l’aigua dels vasos i l’aire del recinte quan es puguin reobrir les instal·lacions esportives

 

Per aquelles piscines que es consideri viable i preferible mantenir en funcionament, es recomana tenir-les en estat d'hivernació. Per a aconseguir-ho, cal:

-Deixar d’escalfar l’aigua.


-Filtrar-la només unes hores al dia o, si les bombes ho permeten, reduir la velocitat de filtració a la meitat de l’habitual


-Fixar la consigna de clor a 0,5 ppm i mantenir operatiu el sistema de condicionament de l’aire.Pel que fa al sistema d’aigua calenta sanitària:


-Renovar l’aigua calenta dels acumuladors d’aigua sanitària amb aigua freda, obrint tots els punts finals de consum, per tal de disminuir ràpidament la temperatura de l’aigua dels acumuladors i de totes les canonades de distribució.


-Continuar amb les accions de manteniment que siguin necessàries, amb especial atenció a mantenir la recirculació de l’aigua i la purga dels punts finals de la xarxa d’aigua freda i de la xarxa d'aigua calenta sanitària que ara contindrà aigua freda.

Per garantir aquest funcionament, les empreses que tinguin contractat el manteniment han de definir l’activitat mínima indispensable, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles, prenent com a referència un cap de setmana ordinari o els dies festius, i fer acopi dels productes i equips necessaris durant el temps estimat de tancament.

 

Els operaris encarregats de fer aquestes actuacions hauran de treballar amb els equips de protecció personal adequats per evitar contaminacions per l’aire exterior dels equips de ventilació o climatització, fins i tot si ho fan sols

 

Mesures en la reobertura de les instal·lacions:


Quan es restableixi la normalitat i s'autoritzi l'obertura de les instal·lacionscaldrà prendre les mesures següents:


-Realitzar una neteja i desinfecció del circuit d’aigua calenta sanitària d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de prevenció i control de la legionel·losi.


-En les piscines que s’hagi buidat el vas: completar les tasques de neteja, desinfecció i manteniment necessàries abans d’omplir de nou el vas com ara la neteja i desinfecció de parets o la revisió del sistema de tractament entre d’altres.


-En les piscines que hagin hivernat: realitzar les actuacions oportunes per posar-les a règim i garantir una correcta qualitat de l’aigua.

 

-Realitzar una anàlisis de control de l'aigua i de l’aire de la piscina que confirmi el compliment dels paràmetres microbiològics i fisicoquímics de l'annex I i II del Reial decret 742/2013 pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.


Totes les actuacions que es portin a terme han de quedar degudament descrites i registrades, tal i com es fa habitualment.Per a més informació podeuconsultar els següents enllaços:

 

-Nota sobre l’aturada dels equipaments esportius amb motiu de l’estat d’alarma. Secretaria General de l'Esport.

 

-Canal Salut. Recomanacions per a piscines cobertes climatitzades arran del tancament de les instal·lacions.

 

-Diputació de Barcelona. Quines operacions ha de fer un ajuntament per afrontar el tancament d’una instal·lació esportiva municipal?

 

Se celebrarà el 2,9,23 de febrer i 2 de març a la seu de Dipsalut. Va dirigit a professionals interessats a dinamitzar els Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables.
Setmanalment, s’organitzen sessions de dinamització als Parcs Urbans de Salut que hi ha implantats als municipis de la demarcació de Girona. Aquestes trobades estan dirigides per monitors especialitzats
Aquest estiu es duen a terme més d’un centenar d’activitats a les Vies Braves. Estan dirigides a tot tipus de públics: des d’esportistes professionals fins a persones que s’inicien en la natació.
L´Oncotrail és una cursa solidaria que anualment organitza Oncolliga amb l´objectiu de recaptar fons per la lluita contra el càncer. Per la cursa d´aquest any, hem constituït dos equips formats per treballadors tan...

Un projecte de:

Amb la col·laboració de:

 
 
© 2011 Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona